pixelg
zatwierdzenie wypłaty dywidendy 0,05 zł na akcję - 2017-06-21 - SIMPLE SA (simple)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zatwierdzenie wypłaty dywidendy 0,05 zł na akcję - komunikat spółki SIMPLE SA (simple) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2017

Data sporządzenia: 2017-06-21
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Simple S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 r. zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 492 521,98 zł przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 240 608,00 złotych przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki tj. 0,05 zł na jedną akcję.

- kwotę 2 251 913,98 złotych przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simple ustaliło dzień dywidendy na dzień 1 sierpnia 2017 roku a wypłatę dywidendy ustalono na dwie transze przypadające na:
- pierwsza transza w kwocie 0,03 zł na jedną akcję 31 sierpnia 2017 roku,
- druga transza w kwocie 0,02 zł na jedną akcję 30 listopada 2017 roku.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie tj. 4.812.160 akcji Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [ ]
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-21Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2017-06-21Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
2017-06-21Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:SIMPLE SA
Nazwa skrócona jednoskti:SIMPLE
Adres:Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa
Telefon:812 58 98
Fax:815 49 83
www:simple.com.pl
NIP:113-00-22-578
REGON:012642634

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy