pixelg
ustalenie ceny maksymalnej akcji serii F - 2017-09-01 - UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (unified)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ustalenie ceny maksymalnej akcji serii F - komunikat spółki UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (unified) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2017

Data sporządzenia: 2017-09-01
Skrócona nazwa emitenta
UNIFIED FACTORY S.A.
Temat
Ustalenie ceny maksymalnej akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały nr 1/09/2017 roku z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego spółki UNIFIED FACTORY S.A. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2 580 000,3 zł w drodze emisji nie więcej niż 2 866 667 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,90 zł każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Unified Factory S.A. ustalił cenę maksymalną jednej akcji serii F na 19 złotych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-01Maciej Okniński Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UNIFIED FACTORY S.A.
Adres:Al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa
Telefon:+48 22 45 12 816
Fax:+48 22 343 08 58
Email:biuroprasowe@unifiedfactory.com
www:www.unifiedfactory.com
NIP:113-24-52-952
REGON:015573000

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
UNIFIED FACTORY SA
UNIFIED
2021-05-27 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2021-05-15 SA-Q1 i SA-QS1
2021-05-06 wznowienie sprzedaży UF PRO za pośrednictwem Netia SA
2021-02-14 SA - QS4 i SA - Q4
2021-01-26 nabycie akcji przez członka RN
2021-01-25 komunikat administratora zastawu dot. sprzedaży obligatariuszom zastawionych akcji
2021-01-15 zbycie akcji przez Rafała Dąbrowę
2021-01-14 zbycie akcji przez Macieja Oknińskiego i Tymona Betleja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy