pixelg
ustalenie ceny emisyjnej za jedną akcję serii F - 2017-09-13 - UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (unified)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ustalenie ceny emisyjnej za jedną akcję serii F - komunikat spółki UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (unified) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2017

Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
UNIFIED FACTORY S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej za jedną akcję serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 26/2017 z dnia 1 września 2017 w sprawie wyznaczenia ceny maksymalnej oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Unified Factory S.A. z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Unified Factory S.A. informuje, że zakończył proces budowy księgi popytu, w wyniku którego ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii F na 11,50 (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) zł jako cenę stanowiącą podstawę do zawarcia umów objęcia akcji serii F i dokonania wpłat na akcje.
Wszystkie deklaracje nabycia akcji serii F złożone w ramach budowania księgi popytu po cenie niższej niż ustalona cena emisyjna nie zostaną uwzględnione przez Zarząd Unified Factory S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Maciej Okniński Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UNIFIED FACTORY S.A.
Adres:Al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa
Telefon:+48 22 45 12 816
Fax:+48 22 343 08 58
Email:biuroprasowe@unifiedfactory.com
www:www.unifiedfactory.com
NIP:113-24-52-952
REGON:015573000

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
UNIFIED FACTORY SA
UNIFIED
2021-05-27 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2021-05-15 SA-Q1 i SA-QS1
2021-05-06 wznowienie sprzedaży UF PRO za pośrednictwem Netia SA
2021-02-14 SA - QS4 i SA - Q4
2021-01-26 nabycie akcji przez członka RN
2021-01-25 komunikat administratora zastawu dot. sprzedaży obligatariuszom zastawionych akcji
2021-01-15 zbycie akcji przez Rafała Dąbrowę
2021-01-14 zbycie akcji przez Macieja Oknińskiego i Tymona Betleja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy