pixelg
prognoza wyników finansowych na 2018 - 2018-06-06 - MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (MBFGROUP)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

prognoza wyników finansowych na 2018 - komunikat spółki MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (MBFGROUP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2018

Data sporządzenia: 2018-06-06
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Prognoza wyników finansowych MBF Group S.A. na 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent ) podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Spółki na 2018 rok.

- Przychody ze sprzedaży: 5.200.000 zł
- Zysk netto: 2.900.000 zł

Zarząd Spółki wskazuje, że powyższa prognoza została oszacowana w efekcie i na podstawie:

(a) aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz kontynuacji przyjętej strategii;
(b) upublicznienia spółki portfelowej Vabun S.A i urynkowienia jej wyceny;
(c) monetyzacji zakontraktowanych umów;
(d) możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii H.

Zarząd Spółki informuje, że będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz. Ocena będzie odbywać się w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów, aktualizację wyceny inwestycji oraz bieżącą kontraktację umów handlowych.
Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że o ewentualnych korektach będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Spółka zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na jej wynik finansowy (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-06Robert KrassowskiPrezes ZarząduRobert Krassowski


Nazwa jednostki:MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MBF GROUP S.A.
Adres:Bysławska 82 lok 415, 04-994 Warszawa
Telefon:+48 22 350 70 98
Fax:+48 22 350 70 13
Email:biuro@mbfgroup.pl
www:www.mbfgroup.pl
NIP:894-301-86-15
REGON:021480943

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy