pixelg
ogłoszenie wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji - 2021-01-15 - LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ogłoszenie wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji - komunikat spółki LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2021

Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Ogłoszenie wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji Larq S.A. przez strony porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z 11 stycznia 2021 r. oraz raportu bieżącego 3/2021 z 14 stycznia 2021 r. zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ( Larq lub Spółka ) informuje, iż 15 stycznia 2021 r. powziął informację o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ( Wezwanie ) przez następujące strony porozumienia akcjonariuszy:
1) Wiesbaden Limited z siedzibą na Malcie, Villa Malitah Mediterranean Street, the Village, St. Julian s, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod nr C74313 ( Wiesbaden );
2) Harbinger Capital Limited z siedzibą na Malcie, adres: 103, Archbishop Street, Valletta VLT 1446, Malta, zarejestrowaną w Maltańskim Rejestrze Spółek pod numerem C78006 ( Harbinger );
3) Krzysztofa Przybyłowskiego;
4) Anitę Przybyłowską;
5) Adama Michalewicza;
6) Kazimierza Michalewicza;
7) Pawła Orłowskiego (łącznie Wzywający lub Strony Porozumienia ).

Wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2114).

Przedmiotem Wezwania są 15.742 akcje Spółki, notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCAMMD00032, z których każda uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące łącznie 0,16% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 0,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( Akcje ).

Nabywcą Akcji będzie Harbinger ( Podmiot Nabywający ).

W wyniku nabycia wszystkich akcji objętych Wezwaniem, Podmiot Nabywający wraz ze Stronami Porozumienia zamierza łącznie posiadać 5.503.042 akcje Larq, co odpowiada 8.503.042 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 66% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Larq.

Cena, za którą Podmiot Nabywający zobowiązuje się nabyć Akcje, wynosi: 2,06 zł za jedną Akcję.

Wezwanie ma charakter następczy i jest związane z pośrednim nabyciem akcji Larq przez Wiesbaden.
Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem: http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/3037599,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-larq-sa.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-15Małgorzata DzięciołPrezes ZarząduMałgorzata Dzięcioł
2021-01-15Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


Nazwa jednostki:LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LARQ S.A.
Adres:Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
Telefon:(022) 828 08 85
Fax:(022) 828 08 86
Email:biuro@larq.pl
www:www.larq.pl
NIP:525-22-87-848
REGON:015664139

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy