pixelg
otwarcie postępowania restukturyzacyjnego Synergic sp. z o.o. - 2020-12-03 - LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

otwarcie postępowania restukturyzacyjnego Synergic sp. z o.o. - komunikat spółki LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr77/2020

Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Otwarcie postępowania restukturyzacyjnego Synergic sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., odnoszącego się do zainicjowania przez Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Synergic ) otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 3 grudnia 2020 r. informacji, dotyczącej dokonania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ( MSiG ), z dniem 3 grudnia 2020 r., pod pozycją 68525, obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Synergic.

Treść obwieszczenia obejmuje oświadczenie zarządu Synergic o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.).
Dzień dokonania wspomnianego obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.
Nadzorcą układu jest Krzysztof Gołąb, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 140. Dniem układowym jest 1 grudnia 2020 r.
Synergic jest spółką pośrednio zależną od Emitenta. Spadek wartości udziałów Synergic ma wpływ na obniżenie wyników finansowych Spółki, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta LARQ Fund Management sp. z o.o.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-03Małgorzata DzięciołPrezes ZarząduMałgorzata Dzięcioł
2020-12-03Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


Nazwa jednostki:LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LARQ S.A.
Adres:Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
Telefon:(022) 828 08 85
Fax:(022) 828 08 86
Email:biuro@larq.pl
www:www.larq.pl
NIP:525-22-87-848
REGON:015664139

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy