pixelg
raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk - 2020-10-19 - LARQ (larq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk - komunikat spółki LARQ (larq) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiLARQ
Nazwa skrócona jednostkiLRQ
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. LARQ Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd LARQ S.A. ( Spółka ) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 19 października 2020 roku odstąpiono w sposób jednorazowy od zastosowania zasady IV.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, mówiącej, że członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Incydentalne odstąpienie od powyższej zasady było związane z zamiarem ograniczenia liczby osób obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia w związku z trwającym okresem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania Akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu Spółki. Spółka dołoży starań, aby w kolejnych Walnych Zgromadzeniach brał również udział przedstawiciel Rady Nadzorczej.


Imię i nazwiskoStanowisko
Małgorzata DzięciołPrezes Zarządu
Marek MoszkowiczCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy