pixelg
sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA - 2021-01-05 - LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA - komunikat spółki LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-01-05
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) informuje, iż 5 stycznia 2021 r. otrzymał zawiadomienie ( Zawiadomienie ) od Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie ( Rockbridge ), działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ( Fundusze ), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W myśl Zawiadomienia udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmniejszeniu poniżej progu 10,15% i 10%. Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 10,15% i 10% nastąpiło na skutek zawarcia 30 grudnia 2020 r. przez Fundusze transakcji zbycia 67.774 akcji Spółki na rynku regulowanym, rozliczonej 5 stycznia 2021 r.
Pełna treść Zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
2021.01.05_Zawiadomienie pismo_poniżej_10%_LARQ.pdfZawiadomienie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-05Małgorzata DzięciołPrezes ZarząduMałgorzata Dzięcioł
2021-01-05Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


Nazwa jednostki:LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LARQ S.A.
Adres:Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
Telefon:(022) 828 08 85
Fax:(022) 828 08 86
Email:biuro@larq.pl
www:www.larq.pl
NIP:525-22-87-848
REGON:015664139

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy