pixelg
WZ - podjęte uchwały: powołanie członków RN, podwyższenie kapitału zakładowego - 2020-12-29 - LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: powołanie członków RN, podwyższenie kapitału zakładowego - komunikat spółki LARQ SPÓŁKA AKCYJNA (larq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr87/2020
Data sporządzenia:2020-12-29
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych podczas drugiej części obrad NWZ z dnia 29 grudnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze wznowieniem obrad po ogłoszonej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2020 r., Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas drugiej części obrad z dnia 29 grudnia 2020 r. wraz z wynikami głosowania oraz treść opinii Zarządu Spółki uzasadniających powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych odpowiednio na podstawie uchwał z dnia 29 grudnia 2020 r. o następujących numerach: 4/20, nr 5/20, nr 6/20 oraz nr 7/20 oraz proponowaną cenę emisyjną.

Jednocześnie Spółka informuje, że po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 grudnia 2020 r.:
(1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (2) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, (3) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Treść uchwał podjętych przez NWZ podczas drugiej części obrad 29.12.2020 r..pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ podczas drugiej części obrad 29.12.2020 r.
Opinia Zarządu L1-L2.pdfOpinia Zarządu L1-L2
Opinia Zarządu L3-L4.pdfOpinia Zarządu L3-L4
Opinia Zarządu L5-L6.pdfOpinia Zarządu L5-L6
Opinia Zarządu L7.pdfOpinia Zarządu L7
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-29Małgorzata DzięciołPrezes ZarząduMałgorzata Dzięcioł
2020-12-29Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz


Nazwa jednostki:LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LARQ S.A.
Adres:Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
Telefon:(022) 828 08 85
Fax:(022) 828 08 86
Email:biuro@larq.pl
www:www.larq.pl
NIP:525-22-87-848
REGON:015664139

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy