pixelg
akcje w posiadaniu Leszka Sobika - 2020-09-09 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

akcje w posiadaniu Leszka Sobika - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2020

Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, Ustawa o Ofercie ), działając w imieniu spółki Sobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej ( Sobik Zakład Produkcyjny ), a także w imieniu własnym informuję, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 28 sierpnia 2020 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka ) o kwotę 1.001.596,38 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 2.442.918 sztuk akcji własnych Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 04 września 2020 roku, doszło do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( Zmiana Stanu Posiadania ).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 15.128.295 akcji Spółki, które stanowiły 30,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 30,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 15.128.295 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadałem samodzielnie 9.098.956 akcji Spółki, które stanowiły 18,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 18,62 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.098.956 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowiły 12,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,34 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 15.128.295 akcji Spółki, które stanowią 32,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 32,59% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 15.128.295 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadam samodzielnie 9.098.956 akcji Spółki, które stanowią 19,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 19,60 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 9.098.956 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowią 12,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,99 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-09Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-21 wyniki Q3.2020
2020-10-02 umorzenie akcji własnych w KDPW
2020-09-09 akcje w posiadaniu Leszka Sobika
2020-09-07 akcje w posiadaniu własnym
2020-09-04 umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
2020-08-28 SA - PSr
2020-07-27 wyniki za I półrocze 2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy