pixelg
korekta raportu nr 9/2020 - 2020-03-30 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta raportu nr 9/2020 - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020

Data sporządzenia: 2020-03-30
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 9/2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat. W wyniku omyłki błędnie określono procent akcji spółki zależnej Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Gamrat ), które objęte są ogłoszonym przez Gamrat w dniu 17 marca 2020 roku Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat. 835 443 sztuk akcji własnych Gamrat objętych Zaproszeniem stanowi 11,1% kapitału zakładowego Gamrat, a nie jak wskazano w treści raportu 10%. Powyższa omyłka wynika z faktu, iż w dniu 06 marca 2020 roku właściwy dla Gamrat sąd rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Gamrat wskutek umorzenia 835 443 akcji własnych Gamrat, nabytych na podstawie ogłoszonego przez Zarząd Gamrat w dniu 06 września 2019 roku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży, a następnie umorzonych na podstawie odpowiedniej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z dnia 06 grudnia 2019 roku. Mając powyższe na uwadze Zarząd dokonuje we wskazanym zakresie korekty raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 27 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-30Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy