pixelg
kupno akcji przez Leszka Sobika - 2020-03-23 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Leszka Sobika - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020

Data sporządzenia: 2020-03-23
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, Ustawa o Ofercie ), działając w imieniu spółki Sobik Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej ( Sobik Zakład Produkcyjny ), a także w imieniu własnym informuję, iż w wyniku nabycia przeze mnie 335 000 sztuk akcji "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka ) w ramach zawartej w dniu 20 marca 2020 roku transakcji pozasesyjnej pakietowej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( Zmiana Stanu Posiadania ).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.556.257 akcji Spółki, które stanowiły 29,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 29,79% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.556.257 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadałem samodzielnie 8.526.918 akcji Spółki, które stanowiły 17,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 17,45 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.526.918 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowiły 12,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,34 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14 891 257 akcji Spółki, które stanowią 30,48 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 30,48% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14 891 257 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadam samodzielnie 8.861.918 akcji Spółki, które stanowią 18,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 18,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.861.918 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 6.029.339 akcji Spółki, które stanowią 12,34 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,34 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.029.339 głosów z akcji Spółki.

Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-23Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy