pixelg
wypłata dywidendy dodatkowej 0,35 zł/akcja - 2020-07-02 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłata dywidendy dodatkowej 0,35 zł/akcja - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2020

Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, w ślad za raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 02 lipca 2020r., iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, na mocy której kapitał rezerwowy utworzony na nabycie akcji własnych na mocy Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2020 roku został zmniejszony do kwoty 60.000.000,00 zł, a pozostała część tej kwoty została przeniesiona na istniejący w Spółce kapitał zapasowy.
Tym samym spełniony został warunek wypłaty tzw. dywidendy dodatkowej w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję, zgodnie z treścią § 2 i § 4 Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2019.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że łączna wysokość dywidendy wyniesie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję. Na dzień dzisiejszy dywidendą objętych jest 43.971.523 sztuk akcji, co daje dywidendę w łącznej wysokości 43.971.523,00 zł. Dzień dywidendy ustalono na dzień 14 lipca 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-07-02Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-21 wyniki Q3.2020
2020-10-02 umorzenie akcji własnych w KDPW
2020-09-09 akcje w posiadaniu Leszka Sobika
2020-09-07 akcje w posiadaniu własnym
2020-09-04 umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
2020-08-28 SA - PSr
2020-07-27 wyniki za I półrocze 2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy