pixelg
zamiar zwołania walnego - 2020-01-17 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zamiar zwołania walnego - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-17
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zamiar zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) informuje, iż w związku z tym, że rozważa w bieżącym roku dalszą kontynuację ogłoszonego programu skupu akcji własnych, o rozpoczęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem zmiany Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. (dalej Uchwała ZWZ ), na podstawie której to Uchwały ZWZ obecny program skupu akcji własnych jest realizowany.

Obecne brzmienie Uchwały ZWZ umożliwia nabycie akcji własnych Spółki w maksymalnej ilości 9.771.671 sztuk, przy czym nabycie Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych, stosownie do treści § 1 ust. 2 pkt a.2) Uchwały ZWZ (dalej Zaproszenie do składania ofert ), jest ograniczone w ten sposób, że łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych w drodze Zaproszenia do składania ofert nie może przekroczyć 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 4.885.835 sztuk Akcji własnych. W ocenie Zarządu realizacja programu skupu akcji własnych w drodze Zaproszenia do składania ofert jest najlepszą formą skupu akcji własnych, charakteryzującą się w szczególności przejrzystością i równym dostępem dla wszystkich akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze, a także biorąc pod uwagę, iż dotychczasowa realizacja programu skupu akcji własnych wyczerpała możliwość jego dalszej realizacji w drodze Zaproszenia do składania ofert, Zarząd podjął decyzję o zamiarze zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem zmiany Uchwały ZWZ w taki sposób, aby upoważnienie udzielone Zarządowi na podstawie Uchwały ZWZ umożliwiało nabywanie akcji własnych w drodze Zaproszenia do składania ofert bez wskazanego powyżej ograniczenia (§ 1 ust. 2 pkt a.2 Uchwały ZWZ). Zarząd zamierza ogłosić zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu najbliższych kilku dni.

Zarząd jednocześnie zaznacza, że przedmiotowa decyzja o zmianie Uchwały ZWZ nie jest równoznaczna z podjęciem decyzji o zamiarze dalszej realizacji programu skupu akcji własnych, a ma jedynie na celu umożliwić jego realizację w sposób wnioskowany przez Zarząd. Ewentualne podjęcie przez Zarząd decyzji o dalszej realizacji programu skupu akcji własnych zostanie podane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-01-17Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy