pixelg
Korekta SA - QS2 - 2020-08-27 - LOKATY BUDOWLANE (lokatybud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA - QS2 - komunikat spółki LOKATY BUDOWLANE (lokatybud) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiLOKATY BUDOWLANE
Nazwa skrócona jednostkiLBD
Numer w roku:8/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2020 roku. W wyniku nieprawidłowo przeniesionego RZIS Spółki Chłodna Skonsolidowany wynik finansowy na dzień 30.06.2020 wynosi 49 712,09 zł (strata). W poprzednio ujętym RZiS i opublikowanym wykazano błędnie stratę w wysokości -18 557,09 zł. W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych uległa pozycja Zysk(strata) netto w pierwotnej wersji wykazano stratę - 49 332,09 zmiana nastąpiła w wyniku nieujętej straty Produkcji Wydarzeń na kwotę 380,00 zł. Łączny wynik na dzień 30.06.2020 wynosi -49 712,09 zł(strata) i jest zgodny z wykazanym skonsolidowanym bilansie. Skorygowany raport okresowy za II kwartał 2020 r. przekazano załączniku niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
Skonsolidowany Raport II kwartał 2020 r LBD korekta.pdf (416 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Marek KwiatkowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lokaty Budowlane SA
LOKATYBUD
2020-12-29 SA-QS3
2020-12-29 SA-Q3
2020-12-22 zmiana terminu publikacji SA-Q3 i SA-QS3
2020-12-15 SA-RS
2020-12-15 SA-R
2020-12-10 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-11-25 rezygnacja członka RN
2020-10-21 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy