pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-07 - MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna (mangata)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna (mangata) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-07
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MANGATA HOLDING SAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cechowa6/8
(ulica)(numer)
+48 33 475 20 08+48 33 475 20 09
(telefon)(fax)
biuro@mangata.com.plmangata.com.pl
(e-mail)(www)
883-000-04-82890501767
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane dane skonsolidowane:
Przychody netto ze sprzedaży161 744192 41036 79144 769
Zysk z działalności operacyjnej11 19320 9602 5464 877
Zysk brutto15 43420 0513 5114 665
Zysk netto12 94916 3132 9453 796
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 25215 2024 1523 537
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 637-5 223-2 647-1 215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-709-10 540-161-2 452
Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)5 906-5611 343-131
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,902,320,430,54
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem773 277733 049169 865172 138
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania355 592314 27378 11373 799
Zobowiązania długoterminowe154 478150 61933 93435 369
Zobowiązania krótkoterminowe201 114163 65444 17938 430
Kapitał własny417 685418 77691 75398 339
Kapitał zakładowy1 3351 335293313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)62,5662,7213,7414,73
Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854
Wybrane dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży2 3292 709530630
Zysk z działalności operacyjnej440883100205
Zysk brutto39258889137
Zysk netto3172297253
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 402-483-319-112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 191-2 883271-671
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 5523 2911 263766
Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)5 341-751 215-17
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,050,030,010,01
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem363 826364 72279 92185 646
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania31 92133 1347 0127 781
Zobowiązania długoterminowe11 56711 4992 5412 700
Zobowiązania krótkoterminowe20 35421 6354 4715 080
Kapitał własny331 905331 58872 90977 865
Kapitał zakładowy1 3351 335293313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)49,7149,6610,9211,66
Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_kwartalny_GK_Mangata_Holding_2020_03_31.pdfPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-07Leszek JuraszPrezes Zarządu


2020-05-07Kazimierz PrzełomskiWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:MANGATA HOLDING SA
Adres:Cechowa 6/8, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 475 20 08
Fax:+48 33 475 20 09
Email:biuro@mangata.com.pl
www:mangata.com.pl
NIP:883-000-04-82
REGON:890501767

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy