pixelg
korekta Rb dot. kupna akcji przez prezesa zarządu - 2020-03-03 - MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA (maxcom)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta Rb dot. kupna akcji przez prezesa zarządu - komunikat spółki MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA (maxcom) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020K

Data sporządzenia:2020-03-03
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 4/2020
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Korekta raportu bieżącego nr 4/2020

TEMAT: Korekta raportu bieżącego nr 4/2020

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach ("Spółka , "Emitent ) informuje o korekcie raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 3.03.2020 r. dotyczącego informacji o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Konieczność korekty ww. raportu bieżącego wynika z omyłkowego przekazania niewłaściwego dokumentu jako załącznika do przedmiotowego raportu. W związku z zaistniałą omyłką w załączeniu Spółka przekazuje prawidłowy załącznik aktualne zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Pana Arkadiusza Wilusza.

Podstawa prawna: Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 2020-03-03 Arkadiusz Wilusz - Prezes Zarządu
Załączniki
PlikOpis
Zakup akcji luty 2020 - potwierdzenie nadania informacji do KNF.pdfPotwierdzenie zawiadomienia KNF
20 03 03 RB - KOREKTA nabycie akcji.pdfKorekta raportu 4/2020


Nazwa jednostki:MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MAXCOM S.A.
Adres:Towarowa 23A, 43-100 Tychy
Telefon:(+48) 323 277 089
Fax:(+48) 323 277 860
Email:ir@maxcom.pl
www:www.maxcom.pl
NIP:6462537364
REGON:277703221

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Maxcom SA
MAXCOM
2020-05-27 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2020 r.
2020-05-27 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom SA
2020-05-19 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-04-30 SA - RS
2020-04-30 SA - R
2020-03-19 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-03-12 wybór audytora
2020-03-06 sprzedaż akcji przez Andrzeja Wilusza

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy