pixelg
WZ - korekta podjęte uchwały - 2020-06-24 - MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA (maxcom)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - korekta podjęte uchwały - komunikat spółki MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA (maxcom) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020K

Data sporządzenia:2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 12/2020
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport bieżący: nr 12K/2020
Data sporządzenia: 24.06.2020 r. Temat: Korekta raportu bieżącego nr 12/2020.
Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie nr 12/2020 z dnia 23-06-2020 roku. Omyłka pisarska dotyczyła wartości liczbowych podanych w Uchwale nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
W § 1.Uchwały nr 7 podano:
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok w wysokości 3.014,00 zł (trzy tysiące czternaście złotych) oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia zysk netto Spółki za 2019 r. w wysokości 3.014,00 zł (trzy tysiące czternaście złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5.400,00 zł (pięć tysięcy czterysta złotych), tj. obejmującej 100,00 % (sto procent) zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2.386,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji.

A powinno być:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok w wysokości 3.014.000,00 zł (trzy miliony czternaście tysięcy złotych) oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia zysk netto Spółki za 2019 r. w wysokości 3.014.000,00 zł (trzy miliony czternaście tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złoty), tj. obejmującej 100,00 % (sto procent) zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2.386.000,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złoty) z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, tj. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji.


Zarząd Spółki wyjaśnia, że poprawną treść uchwały nr 7 WZA z dnia 23-06-2020 Spółka przekazała do publicznej wiadomości w korekcie do raportu bieżącego 14/2020/K omyłkowo odniesionym do raportu bieżącego 14/2020 zamiast 12/2020.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
24.06.2020 r. - ARKADIUSZ WILUSZ PREZES ZARZĄDU
Załączniki
PlikOpis
24 06 20 RB Korekta raportu bieżącego nr 12_2020.pdfKOREKTA RAPORTU BIEZACEGO NR 12_2020
PODJĘTE UCHWALY PRZEZ ZWZ MAXCOM 23-06-2020 korekta.pdfTREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ MAXCOM 23-06-2020 korekta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-24ARKADIUSZ WILUSZPREZES ZARZĄDUARKADIUSZ WILUSZ


Nazwa jednostki:MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MAXCOM S.A.
Adres:Towarowa 23A, 43-100 Tychy
Telefon:(+48) 323 277 089
Fax:(+48) 323 277 860
Email:ir@maxcom.pl
www:www.maxcom.pl
NIP:6462537364
REGON:277703221

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy