pixelg
konwersja i asymilacja 1.000 akcji przez KDPW oraz prowadzenie ich do obrotu na GPW - 2020-06-25 - mBank SA (mbank)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

konwersja i asymilacja 1.000 akcji przez KDPW oraz prowadzenie ich do obrotu na GPW - komunikat spółki mBank SA (mbank) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr40/2020

Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Konwersja i asymilacja 1.000 akcji mBanku S.A. przez KDPW oraz prowadzenie 1.000 akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data pierwszego notowania akcji po konwersji i asymilacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że powziął informację, że uchwałą z dnia 18 czerwca 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 26 czerwca 2020 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000 akcji Banku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLBRE0000020.

Wprowadzenie ww. akcji Banku do obrotu giełdowego z dniem 26 czerwca 2020 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. zamiany powyższych akcji imiennych Banku na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami Banku będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLBRE0000012.

Jednocześnie zarząd Banku podaje do wiadomości, że powziął informację, że dnia 23 czerwca 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanowił dokonać w dniu 26 czerwca 2020 r. asymilacji 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku, powstałych po zamianie dokonanej w dniu 26 czerwca 2020 r. 1.000 akcji zwykłych imiennych Banku oznaczonych kodem PLBRE0000020, z 42.338.367 akcjami zwykłymi na okaziciela Banku oznaczonymi kodem PLBRE0000012.

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLBRE0000012.

Z dniem 26 czerwca 2020 r.:

1) kodem PLBRE0000012 oznaczonych jest 42.339.367 akcji Banku,
2) kodem PLBRE0000020 oznaczonych jest 11.000 akcji Banku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-25 Maciej MołdawaWicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance


Nazwa jednostki:mBank SA
Nazwa skrócona jednoskti:mBank
Adres:SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:829-00-00
Fax:829-00-33
www:www.mbank.pl
NIP:526-021-50-88
REGON:001254524

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy