pixelg
SA-PSr - 2020-07-30 - mBank SA (mbank)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki mBank SA (mbank) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlabanków

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:mBank SA(pełna nazwa emitenta)mBank
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00-950
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)SENATORSKA
18(ulica)
(numer)829-00-00
829-00-33(telefon)

(fax)
www.mbank.pl(e-mail)

(www)526-021-50-88
001254524(NIP)

(REGON)


Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody z tytułu odsetek2 545 5932 464 435573 164574 728

Przychody z tytułu opłat i prowizji1 079 913953 072243 152222 265

Wynik na działalności handlowej84 35066 41818 99215 489

Wynik na działalności operacyjnej632 617968 061142 440225 760

Zysk brutto 362 370749 17581 591174 714

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.177 900535 58640 056124 903

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące(63)(45)(14)(10)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 413 7473 285 9161 669 274766 305

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(191 566)(192 924)(43 133)(44 992)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 185 508)(3 467 662)(266 928)(808 690)

Przepływy pieniężne netto, razem6 036 673(374 670)1 359 213(87 376)

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,2012,650,952,95

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,2012,640,952,95

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----

1) KOLUMNA STAN NA 30.06.2020

2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019

3) KOLUMNA STAN NA 30.06.2020

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019

Aktywa razem182 942 801158 720 58340 963 45737 271 477

Zobowiązania wobec banków2 004 2001 166 871448 768274 010

Zobowiązania wobec klientów139 622 520116 661 13831 263 43927 394 890

Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.16 910 78416 151 3033 786 5623 792 721

Udziały niekontrolujące1 9452 002436470

Kapitał akcyjny169 401169 40137 93139 779

Liczba akcji 42 350 36742 350 36742 350 36742 350 367

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 399,31381,3789,4189,56

Łączny współczynnik kapitałowy19,2619,4619,2619,46

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody z tytułu odsetek2 252 1102 165 384507 084504 987

Przychody z tytułu opłat i prowizji1 001 940876 030225 596204 298

Wynik na działalności handlowej89 49766 03820 15115 401

Wynik na działalności operacyjnej606 2141 138 946136 495265 612

Zysk brutto 343 236705 22277 283164 464

Zysk netto 174 392513 51539 266119 756

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 890 1281 373 1111 551 376320 222

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(136 663)146 668(30 771)34 204

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(720 680)(1 867 749)(162 268)(435 576)

Przepływy pieniężne netto, razem6 032 785(347 970)1 358 338(81 150)

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,1212,130,932,83

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,1112,120,932,83

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----

1) KOLUMNA STAN NA 30.06.2020

2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019

3) KOLUMNA STAN NA 30.06.2020

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019

Aktywa razem174 380 077149 228 27339 046 14435 042 450

Zobowiązania wobec banków2 149 2811 180 782481 254277 277

Zobowiązania wobec klientów144 727 503121 936 98732 406 51728 633 788

Kapitał własny16 725 21216 115 0073 745 0093 784 198

Kapitał akcyjny169 401169 40137 93139 779

Liczba akcji 42 350 36742 350 36742 350 36742 350 367

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 394,92380,5288,4389,36

Łączny współczynnik kapitałowy22,3422,8422,3422,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za H1_2020.pdf
Skrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2020 r.pdf
Sprawozdanie_Zarządu_z_Działalności_Grupy mBanku w I półroczu 2020 r.pdf
Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. za H1_2020.pdf
Skrócone_Sprawozdanie_Finansowe_mBanku S.A. za I półrocze 2020 r.pdf
Auditor's Report_mBank S.A. Group H1_2020.pdf
mBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements _H1_2020.pdf
mBank_SA_Group_Management Board Report_H1 2020.pdf
Auditor's Report _mBank S.A. H1_2020.pdf
mBank Condensed Financial Statements_H1_2020.pdfPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-07-29Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu


2020-07-29Lidia Jabłonowska-LubaWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem


2020-07-29Frank BockWiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych


2020-07-29Andreas BögerWiceprezes Zarządu ds. Finansów


2020-07-29Krzysztof DąbrowskiWiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki


2020-07-29Cezary KocikWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej


2020-07-29Adam PersWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Nazwa jednostki:mBank SA
Nazwa skrócona jednoskti:mBank
Adres:SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:829-00-00
Fax:829-00-33
www:www.mbank.pl
NIP:526-021-50-88
REGON:001254524

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy