pixelg
SA-QSr3 - 2020-10-29 - mBank S.A. (mbank)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki mBank S.A. (mbank) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-10-29
mBank S.A.
(pełna nazwa emitenta)
mBankbanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-950Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Senatorska18
(ulica)(numer)
801300800
(telefon)(fax)
www.mBank.pl
(e-mail)(www)
526-021-50-80001254524
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody z tytułu odsetek3 625 1183 795 517816 100880 917
Przychody z tytułu opłat i prowizji1 633 4291 469 092367 724340 967
Wynik na działalności handlowej142 501105 41332 08024 466
Wynik na działalności operacyjnej1 020 9411 606 435229 838372 844
Zysk brutto 617 3291 269 157138 975294 564
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.278 513894 09862 700207 515
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące(66)(64)(15)(15)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 729 4075 068 1791 289 8261 176 294
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(279 834)(338 425)(62 997)(78 546)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 384 906)(2 697 974)(987 147)(626 183)
Przepływy pieniężne netto, razem1 064 6672 031 780239 682471 564
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)6,5821,121,484,90
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,5721,111,484,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2020
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2020
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019
Aktywa razem182 146 757158 720 58340 237 42137 271 477
Zobowiązania wobec banków1 774 1841 166 871391 929274 010
Zobowiązania wobec klientów141 118 549116 661 13831 174 01927 394 890
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.16 967 70116 151 3033 748 2773 792 721
Udziały niekontrolujące1 9422 002429470
Kapitał akcyjny169 461169 40137 43539 779
Liczba akcji 42 365 25942 350 36742 365 25942 350 367
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 400,51381,3788,4889,56
Łączny współczynnik kapitałowy19,5319,4619,5319,46
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody z tytułu odsetek3 187 0403 334 310717 479773 873
Przychody z tytułu opłat i prowizji1 519 3721 353 162342 047314 061
Wynik na działalności handlowej147 593107 37633 22724 921
Wynik na działalności operacyjnej933 6221 733 743210 181402 391
Zysk brutto 579 0581 215 186130 360282 037
Zysk netto 263 629874 54059 349202 975
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 260 0812 740 218508 798635 988
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(217 237)94 082(48 905)21 836
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(970 664)(896 761)(218 520)(208 133)
Przepływy pieniężne netto, razem1 072 1801 937 539241 373449 691
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)6,2220,661,404,79
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,2220,651,404,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)----
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2020
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2020
4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2019
Aktywa razem173 841 152149 228 27338 402 65835 042 450
Zobowiązania wobec banków1 809 7631 180 782399 789277 277
Zobowiązania wobec klientów144 066 081121 936 98731 825 14828 633 788
Kapitał własny16 680 99016 115 0073 684 9413 784 198
Kapitał akcyjny169 461169 40137 43539 779
Liczba akcji 42 365 25942 350 36742 365 25942 350 367
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 393,74380,5286,9889,36
Łączny współczynnik kapitałowy22,5622,8422,5622,84
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skrócone _Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku S.A. za III kwartał 2020 roku.pdf
mBank S.A. Group Condensed Consolidated Financial Statements _Q3_2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-28Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu
2020-10-28Frank BockWiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
2020-10-28Andreas BögerWiceprezes Zarządu ds. Finansów
2020-10-28Krzysztof DąbrowskiWiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2020-10-28Cezary KocikWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2020-10-28Marek LusztynWiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2020-10-28Adam PersWiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej


Nazwa jednostki:mBank S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:mBank
Adres:Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Telefon:801300800
www:www.mBank.pl
NIP:526-021-50-80
REGON:001254524

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy