pixelg
wyniki oferty wykupu niektórych obligacji - 2020-06-08 - mBank SA (mbank)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki oferty wykupu niektórych obligacji - komunikat spółki mBank SA (mbank) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

mBank
Temat


Wyniki oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez mBank S.A. oraz mFinance France S.A. rozpoczętej w dniu 29 maja 2020 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020, przekazanego do wiadomości publicznej przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ) w sprawie skierowania do posiadaczy pozostających w obrocie: (i) wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny Banku, obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu 1,398%, kod ISIN: XS1496343986, o terminie wykupu przypadającym w 2020 r. ( Obligacje 2020 ); (ii) wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny Banku, obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu 2,000%, kod ISIN: XS1143974159, o terminie wykupu przypadającym w 2021 r. ( Obligacje 2021 ); oraz (iii) wyemitowanych przez Bank obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu 1,058%, kod ISIN: XS1876097715, o terminie wykupu przypadającym w 2022 r. ( Obligacje 2022 oraz, wraz z Obligacjami 2020 i Obligacjami 2021, Obligacje ), zaproszenia do przedstawienia tych Obligacji do wykupu (ang. tender offer) przez Bank ( Oferta Wykupu ), Bank informuje, że w ramach Oferty Wykupu zostały prawidłowo przedstawione do wykupu: (i) Obligacje 2020 o łącznej wartości nominalnej 35.178.000 EUR; (ii) Obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 72.417.000 EUR; oraz (iii) Obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 39.970.000 EUR.
Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie Obligacje prawidłowo przedstawione do wykupu, jak powyżej, bez redukcji.
Po rozliczeniu Oferty Wykupu, łączna wartość nominalna Obligacji pozostałych w obrocie wyniesie: (i) 464.822.000 EUR w przypadku Obligacji 2020; (ii) 427.583.000 EUR w przypadku Obligacji 2021; oraz (iii) 460.030.000 EUR w przypadku Obligacji 2022.
Po rozliczeniu Oferty Wykupu, Obligacje 2020, Obligacje 2021 oraz Obligacje 2022 nabyte przez Bank w związku z Ofertą Wykupu zostaną przedstawione do umorzenia.
Po rozliczeniu Oferty Wykupu Obligacje, które nie zostaną umorzone pozostaną notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych.
Bank zapłaci również narosłe i niewypłacone odsetki (o ile ma zastosowanie) od Obligacji prawidłowo przedstawionych do wykupu oraz zaakceptowanych przez Bank w związku z Ofertą Wykupu.
Przewidywana data rozliczenia Oferty Wykupu to 10 czerwca 2020 r.
Po wygaśnięciu Oferty Wykupu, Bank lub mFinance France S.A. mogą okresowo dokonywać oportunistycznych wykupów pozostających w obrocie Obligacji w ramach transakcji na otwartym rynku lub transakcji prywatnie negocjowanych.
Do Oferty Wykupu miały zastosowanie ograniczenia w oferowaniu oraz dystrybucji.
NINIEJSZA INFORMACJA NIE MOŻE BYĆ WYDAWANA, PUBLIKOWANA ANI ROZPOWSZECHNIANA NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIÓW I POSIADŁOŚCI (ŁĄCZNIE Z PUERTO RICO, WYSPAMI DZIEWICZYMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, GUAM, SAMOA AMERYKAŃSKIM, WAKE I MARIANAMI PÓŁNOCNYMI, ŻADNYM ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ DYSTRYKTEM KOLUMBII ("STANY ZJEDNOCZONE")), JAKIEJKOLWIEK OSOBIE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERYTORIUM LUB BĘDĄCEJ REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI JAKIEJKOLWIEK OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ (U.S. PERSON) (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S (REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R., Z PÓŹN. ZM. (THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE TEJ INFORMACJI JEST NIEZGODNE Z PRAWEM.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-06-08Maciej MołdawaWicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance

Nazwa jednostki:mBank SA
Nazwa skrócona jednoskti:mBank
Adres:SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:829-00-00
Fax:829-00-33
www:www.mbank.pl
NIP:526-021-50-88
REGON:001254524

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy