pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R - 2020-07-04 - MBF Group (mbfgroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R - komunikat spółki MBF Group (mbfgroup) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMBF Group
Nazwa skrócona jednostkiMBF
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 lipca 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych opublikowanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., zmienionego na podstawie raportu bieżącego EBI nr 09/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 12/2020 z dnia 28 maja 2020 r. W wyniku powyższej decyzji zmianie uległ zadeklarowany przez Emitenta terminy przekazania do wiadomości publicznej raportu rocznego za 2019 rok obrotowy. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji harmonogramu publikacji raportów okresowych, termin przekazania raportu rocznego Emitenta za 2019 rok obrotowy przypadać miał na dzień 7 lipca 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2019 rok obrotowy zostaje ustalony na dzień 14 lipca 2020 r. W odniesieniu do nowego zadeklarowanego przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego Zarząd Spółki informuje, iż narusza on wynikające z Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" ostateczny możliwy termin przekazania do wiadomości publicznej raportu rocznego, natomiast zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych (NewConnect i ASO Catalyst) na Emitenta nie zostaną nałożone przewidziane w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu kary za przedmiotowe naruszenie. Powodem opóźnienia jest utrudniona komunikacja i przepływ dokumentów niezbędnych do sporządzenia raportu, co wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect , zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert KrassowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MBF Group SA
MBFGROUP
2020-08-09 wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania SA-Q2
2020-08-05 życiorys prezesa zarządu
2020-07-31
2020-07-31 zmiana terminu publikacji SA-R i incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2020-07-27 powołanie prezesa zarządu
2020-07-13 rezygnacja prezesa zarządu
2020-07-08 realizacja kontraktu na dostawę maseczek ochronnych
2020-07-06 realizacja istotnego kontraktu na dostawę maseczek typu KN95

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy