pixelg
wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania SA-Q2 - 2020-08-09 - MBF Group (mbfgroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania SA-Q2 - komunikat spółki MBF Group (mbfgroup) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMBF Group
Nazwa skrócona jednostkiMBF
Numer w roku:20/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie niedochowania terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 r., który zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. miał zostać opublikowany w dniu 7 sierpnia 2020 r. Nieopublikowanie raportu okresowego za II kwartał 2020 r. w zadeklarowanym przez Emitenta terminie spowodowane jest nieotrzymaniem danych finansowych niezbędnych do sporządzenia raportu w terminie umożliwiającym dochowanie zadeklarowanej daty przekazania do wiadomości publicznej raportu okresowego za II kwartał 2020 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że przedmiotowa sytuacja ma charakter incydentalny i wynika z przejściowych trudności organizacyjnych Spółki, które Spółka stara się jak najszybciej wyeliminować. Raport okresowy za II kwartał 2020 r. zostanie przekazany przez Emitenta niezwłocznie po uzyskaniu danych finansowych w zakresie wymaganym przez przepisy określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect , zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Janusz CzarneckiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MBF Group SA
MBFGROUP
2020-08-21 SA - QS2 i SA - Q2
2020-08-13 SA-RS
2020-08-09 wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania SA-Q2
2020-08-05 życiorys prezesa zarządu
2020-07-31
2020-07-31 zmiana terminu publikacji SA-R i incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2020-07-27 powołanie prezesa zarządu
2020-07-13 rezygnacja prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy