pixelg
zawarcie umowy na projekt i wdrożenie automatycznego systemu transakcyjnego - 2020-10-07 - MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (mbfgroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy na projekt i wdrożenie automatycznego systemu transakcyjnego - komunikat spółki MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (mbfgroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2020

Data sporządzenia: 2020-10-07
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na projekt i wdrożenie automatycznego systemu transakcyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 7 października 2020 roku otrzymał podpisaną zwrotnie umowę na projekt automatycznego systemu transakcyjnego ( Umowa ).

Zgodnie z postanowieniami umowy do zadań Emitenta będzie należało m.in. przygotowanie projektu, budowa, testowanie oraz docelowe wdrożenie u kontrahenta automatycznego systemu transakcyjnego ( System ). Zadaniem Systemu będzie analiza oraz generowanie sygnałów kupna lub sprzedaży na rynku najbardziej płynnych kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. System zostanie wdrożony na infrastrukturze informatycznej Emitenta, a prawo własności w całości przeniesione na kontrahenta. Planowane uruchomienie produkcyjne strony ustaliły na I kwartał 2021 roku, o czym Spółka poinformuje stosownym Raportem Bieżącym ESPI.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy ustalono na kwotę 185.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) plus opłata abonamentowa za utrzymanie i kontrolę prawidłowego działania Systemu. Umowa zawiera jednocześnie opcję premii za skuteczność generowanych sygnałów transakcyjnych o wartości 8% (słownie: osiem) zysku netto kontrahenta (na podstawie 6-miesięcznych okresów rozliczeniowych).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na realizację przyjętej strategii rozwoju Spółki w zakresie badań i rozwoju nad handlem algorytmicznym ( Algotrading ) oraz możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej i gospodarczej Emitenta, w tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConect.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-07Janusz CzarneckiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MBF GROUP S.A.
Adres:Bysławska 82 lok 415, 04-994 Warszawa
Telefon:+48 22 350 70 98
Fax:+48 22 350 70 13
Email:biuro@mbfgroup.pl
www:www.mbfgroup.pl
NIP:894-301-86-15
REGON:021480943

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy