pixelg
SA-Q1 - 2021-05-12 - MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (mci)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (mci) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-05-12
MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Zyski z inwestycji45 9874 90810 0581 117
Zysk z działalności operacyjnej45 2584 0399 899919
Zysk przed opodatkowaniem43 5671 7829 529406
Zysk netto35 4481 5067 753343
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(11 641)(2 264)(2 546)(515)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej94-21-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(10 254)(2 130)(2 243)(485)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(21 801)(4 394)(4 768)(999)
Liczba akcji (w szt.)49 953 56049 953 56049 953 56049 953 560
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)49 008 30149 465 34949 008 30149 465 349
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,720,030,160,01
Stan na dzień 31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa razem1 728 7611 695 352370 955367 373
Zobowiązania długoterminowe237 603229 46450 98449 723
Zobowiązania krótkoterminowe68 29978 47714 65517 006
Kapitał własny1 422 8591 387 411305 315300 644
Kapitał podstawowy49 95449 95410 71910 825
Liczba akcji (w szt.)49 953 56049 953 56049 953 56049 953 560
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)28,4827,776,116,02
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2021Q1_MCI_JSF.pdfMCI Capital ASI S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-05-12Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:MCI CAPITAL ASI S.A.
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy