pixelg
SA-Q3 - 2020-11-27 - MCI CAPITAL ASI SA (mci)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki MCI CAPITAL ASI SA (mci) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-27
MCI CAPITAL ASI SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Zyski z inwestycji42 12285 6089 48319 869
Zysk z działalności operacyjnej39 64482 1278 92519 061
Zysk przed opodatkowaniem33 62975 4487 57117 511
Zysk netto27 74260 4466 24514 029
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej10 342110 6092 32825 672
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8844-2010
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-16 425-114 273-3 698-26 522
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-6 171-3 620-1 389-840
Liczba akcji (w szt.)49 953 56052 953 56049 953 56052 953 560
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)49 160 09452 262 45449 160 09452 262 454
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,561,160,130,27
Stan na dzień30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem1 554 0041 526 958343 290358 567
Zobowiązania długoterminowe248 183183 22954 82543 027
Zobowiązania krótkoterminowe17 35172 5553 83317 038
Kapitał własny1 288 4701 271 174284 632298 503
Kapitał podstawowy49 95452 95411 03512 435
Liczba akcji (w szt.)49 953 56052 953 56049 953 56052 953 560
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)25,7924,015,705,64
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport kwartalny MCI_3Q 2020.pdfMCI Capital ASI S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2020-11-27Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL ASI SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy