pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-08-04 - MCI CAPITAL SA (mci)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (mci) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2020
Data sporządzenia:2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. (dalej jako: ,,Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: NWZ ) na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), 35 p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zakończenie obrad.
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A..pdfProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2020-08-04Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MCI Capital SA
MCI
2020-09-29 rejestracja w KRS zmiany statutu
2020-09-25 publiczny programu emisji obligacji
2020-09-09 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-02 SA - P
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu
2020-08-11 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy