pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-06-03 - MCI CAPITAL SA (mci)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (mci) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2020
Data sporządzenia:2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. (dalej jako: ,,Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: ZWZ ) na dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. 10. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załącznik nr 1.
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. załącznik nr 2.
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A..pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2020-06-03Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MCI Capital SA
MCI
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-02 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-30 zmiany w RN
2020-06-26 wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco SA
2020-06-19 wykup obligacji serii O
2020-06-16 transakcje na akcjach przez osobę powiązaną
2020-06-16 transakcje na akcjach przez podmiot powiązany
2020-06-10 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy