pixelg
publikacja wskaźników, o których mowa w punkcie 10.4.9. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji - 2020-03-25 - MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (mciprivate-ventures-fundusz-inwestycyjny-zamk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

publikacja wskaźników, o których mowa w punkcie 10.4.9. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji - komunikat spółki MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (mciprivate-ventures-fundusz-inwestycyjny-zamk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Publikacja wskaźników, o których mowa w punkcie 10.4.9. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie 10.4.9. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji publikuje informacje odnośnie wskaźników:
1. wartość Wskaźnika 1 wynosi 9,44%
2. wartość Wskaźnika 2 wynosi 51,43%

Wskaźnik 1 (Wskaźnik Zadłużenia Netto) oznacza wskaźnik obliczany na każdą daną Datę Obliczenia, w tym przypadku na dzień 31 grudnia 2019 roku, jako stosunek:
- Zadłużenia Netto MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia,
do
- Aktywów MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia

Wskaźnik 2 (Wskaźnik Obciążeń Aktywów) oznacza wskaźnik obliczany na każdą daną Datę Obliczenia, w tym przypadku na dzień 31 grudnia 2019 roku, jako stosunek:
- Rejestrowych Obciążeń Aktywów MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia,
do
- Aktywów MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na koniec danej Daty Obliczenia
( Wskaźnik 2 ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-25Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2020-03-25Ewa Ogryczak Członek Zarządu


Nazwa jednostki:MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Nazwa skrócona jednoskti:MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Adres:PLAC EUROPEJSKI 1, 00-844 WARSZAWA
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:1010002745
REGON:020731024

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy