pixelg
zawarcie aneksów do umów kredytu - 2020-07-16 - MDI ENERGIA S.A. (mdienergia)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie aneksów do umów kredytu - komunikat spółki MDI ENERGIA S.A. (mdienergia) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2020

Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem ) informuje, że w dniu 16 lipca 2020 roku Emitent zawarł z bankiem mBank Spółka Akcyjna aneksy do umów kredytu: - Aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/089/12/Z/LI z dnia 3 sierpnia 2012 roku,
- Aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/071/19/Z/LI z dnia 13 czerwca 2019 roku.
Aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/089/12/Z/LI zwiększa wysokość limitu kredytowego do kwoty 16.500.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) dostępnego do dnia 26 listopada 2020 roku. Aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/071/19/Z/LI zwiększa wysokość limitu kredytowego do kwoty 17.000.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych) dostępnego do dnia 5 lipca 2021 roku.
Aneksy do umów kredytu zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umów i Aneksów do nich nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o zawarciu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość aneksowanych umów oraz ich znaczenie dla Emitenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-16
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2020-07-16Przemysław Skwarek
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:MDI ENERGIA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:MDI ENERGIA S.A.
Adres:Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Telefon:+48 22 376 68 50
Fax:+48 22 376 68 51
Email:biuro@mdienergia.pl
www:www.mdienergia.pl
NIP:526-10-33-372
REGON:010960117

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy