pixelg
kupno akcji przez Caravan Capital Management LLC - 2020-05-18 - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Caravan Capital Management LLC - komunikat spółki MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2020
Data sporządzenia:2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zwiększenie zaangażowania powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Caravan Capital Management LLC z siedzibą w Tacoma, Washington, USA, działającej w imieniu i na rzecz akcjonariuszy MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP oraz The Kenneth Rainin Foundation ( Akcjonariusze ), zawierającym informację o transakcji nabycia w dniu 14 maja 2020 r. akcji Spółki przez Akcjonariuszy, w wyniku czego łączny udział tych Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Caravan Capital Management LLC powiadomiło Spółkę, że po nabyciu Akcjonariusze posiadają 478 438 akcji Spółki, co stanowi 11,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 478 438 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 11,05 % ogólnej liczby głosów. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Medicalgorithmics Caravan Ownership Disclosure Form 14052020.pdfZawiadomienie Caravan Capital Management
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-18Marek Dziubiński
Maksymilian Sztandera
Prezes Zarządu
Członek Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Medicalgorithmics SA
MEDICALG
2020-09-10 wyniki VIII.2020
2020-09-01 SA - PSr
2020-08-21 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-08-12 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-12 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-10 wyniki VII.2020
2020-07-16 WZ - projekty uchwał
2020-07-16 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy