pixelg
rekomendacja zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 - 2020-07-06 - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rekomendacja zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 - komunikat spółki MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2020

Data sporządzenia: 2020-07-06
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. zgodnie z ogłoszoną polityką wypłaty dywidendy (Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) podjął uchwałę nr 2/2020 zgodnie, z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16.593.783,57 (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy) złotych na kapitał zapasowy Spółki ( Rekomendacja ). Opracowując Rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics ( Grupa ) wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe Grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją zmiany modelu biznesowego Grupy w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami Grupy, która może również przejściowo negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy. O wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta Spółka informowała w Raportach bieżących nr 20/2020 i nr 27/2020. O zmianie modelu biznesowego w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 1 marca 2019 r. Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas w Spółce.
Rekomendacja Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-06Marek Dziubiński
Maksymilian Sztandera
Prezes Zarządu
Członek Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Medicalgorithmics SA
MEDICALG
2020-09-10 wyniki VIII.2020
2020-09-01 SA - PSr
2020-08-21 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-08-12 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-12 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-10 wyniki VII.2020
2020-07-16 WZ - projekty uchwał
2020-07-16 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy