pixelg
uruchomienie kredytu w Banku Millenium SA - 2020-12-04 - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uruchomienie kredytu w Banku Millenium SA - komunikat spółki MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr45/2020

Data sporządzenia: 2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millenium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r. Spółka uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A. ( Bank ) w kwocie 16 000 000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) ( Kredyt ). Zgodnie z zawartą umową kredytową, limit dostępnego Kredytu będzie stopniowo obniżany, w terminie 24 miesięcy. Oprocentowanie będzie stanowiło sumę stawki referencyjnej WIBOR 1M oraz marży Banku. W ocenie Zarządu zawarcie przedmiotowej umowy kredytu umożliwi Spółce zoptymalizowanie, uelastycznienie oraz dostosowanie struktury finansowania do bieżącej sytuacji operacyjnej Spółki.
Dodatkowo Zarząd informuje, że dotychczasowy kredyt o uruchomieniu, którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019, został spłacony przez Spółkę w całości przed terminem określonym w umowie. Na dzień spłaty wartość kredytu wynosiła około 9 900 000 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset złotych).Tym samym na skutek zamknięcia umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 9/2019, zostaną zniesione wszystkie zabezpieczenia przewidziane w umowie kredytowej, w tym zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na akcjach na okaziciela Spółki, należących do Prezesa Zarządu Pana Marka Dziubińskiego, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, w liczbie 400 000 (czterysta tysięcy).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-04Maksymilian Sztandera
Marek Dziubiński
Członek Zarządu ds. Finansowych
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy