pixelg
wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - 2020-04-01 - MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA (megaron)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - komunikat spółki MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA (megaron) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego Spółka informuje, że na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje działania, mające na celu zachowanie szczególnej ostrożności w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

W szczególności Emitent dokonał weryfikacji procesów wewnętrznych funkcjonujących w Spółce w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów. Wskutek tej weryfikacji, Emitent podjął następujące działania:
1. Wprowadzony został system pracy rotacyjnej oraz system pracy zdalnej (tzw. home office);
2. Ograniczono do niezbędnego minimum możliwość wizyt w siedzibie Spółki osób z zewnątrz;
3. W firmie zainstalowane zostały dozowniki z płynem dezynfekującym, dodatkowo codziennie dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe.

Emitent dokonał także analizy potencjalnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki. Emitent przewiduje, że obecna sytuacja będzie miała największy wpływ na jego działalność w następujących obszarach:
W obszarze składania nowych zamówień przez Klientów Emitenta:
1. Ograniczone zostały wizyty przedstawicieli handlowych u Klientów Emitenta ze względu na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów Pracowników z osobami z zewnątrz;
2. Ograniczone zostały możliwości prowadzenia sprzedaży w marketach budowlanych będących głównymi odbiorcami produktów Emitenta;
W obszarze realizacji zamówień na rzecz Klientów Emitenta:
3. Spółka odnotowuje nieznaczne, krótkoterminowe zakłócenia w ciągłości dostaw surowców niezbędnych do produkcji, zwłaszcza tych importowanych z zagranicy i dostarczanych transportem samochodowym;
W obszarze krótkookresowych przepływów pieniężnych:
4. Spółka przewiduje w drugim kwartale bieżącego roku czasowe zakłócenia w regulowaniu zobowiązań wobec Spółki przez jej kontrahentów.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu nie ma możliwości określenia ostatecznego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki, ze względu na fakt, że wynika on z czynników niezależnych od Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-01Piotr SikoraPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEGARON S.A.
Adres:Pyrzycka 3 e, f, 70-892 Szczecin
Telefon:91 46 64 562
Fax: 91 46 64 541
Email:kontakt@megaron.com.pl
www:www.megaron.com.pl
NIP:852-05-08-938
REGON:810403202

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy