pixelg
trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji - 2021-01-23 - MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA (merit)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA (merit) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-01-23
Skrócona nazwa emitenta
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
Temat
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest trzecim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.
Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gazowa 4 lok. 28, 26-600 Radom, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-23Piotr BrewczyńskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
Adres:Gazowa 4 lok. 208, 26-600 Radom
Telefon:48 384 68 10
Fax:48 384 68 10
Email:biuro@meritinvest.pl
www:www.meritinvest.pl
NIP:9482569794
REGON:142555251

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy