pixelg
SA-RS - 2020-05-25 - METROPOLIS (metropolis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki METROPOLIS (metropolis) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMETROPOLIS
Nazwa skrócona jednostkiMRS
Numer w roku:15/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Plik
RR2019skonsolidowany.pdf (239 KB)
Skonsolidowane sprawozdanie 2019.pdf (297 KB)
Inf.dod._zał.nr.1.pdf (257 KB)
Noty_zał.nr.2.pdf (688 KB)
SZzDG.pdf (416 KB)
Sprawozdanie z badania METROPOLIS SKONSOLIDOWANY 2019.pdf (192 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof KwiecieńPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Metropolis SA
METROPOLIS
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 SA-RS
2020-05-25 SA-R
2020-05-15 SA-Q1 i SA-QS1
2020-04-01 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy