pixelg
Nabycie udziałów spółki Rolling Games Ukraina - 2017-12-29 - MACRO GAMES (mgames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Nabycie udziałów spółki Rolling Games Ukraina - komunikat spółki MACRO GAMES (mgames) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMACRO GAMES
Nazwa skrócona jednostkiMGS
Numer w roku:35/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. nabył aktywa w postaci udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym oraz tą samą ilość głosów na zgromadzeniu wspólników w Spółce Rolling Games Ukraine (RGU) z siedzibą w Czernikowie, Ukraina. RGU jest studiem, które specjalizuje się w produkcji i wydawaniu gier komputerowych oraz aplikacji z dziedziny elektronicznej rozrywki, średniorocznie zatrudnia 40 doświadczonych developerów. RGU planuje wydać w roku 2018 10 gier na platformy mobilne Powyższa transakcja związana jest z realizacją celów strategicznych spółki, tj. budowy działu deweloperskiego w zakresie produkcji gier. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Dariusz CiecierskiPrezes Zarządu
Tymofii MatskevychCzłonek Zarądu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Macro Games SA
MGAMES
2018-03-31 Rezygnacja Prokurenta Macro Games SA.
2018-03-21 Raport za IV kwartał 2017 r.
2018-03-21 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2018 r.
2018-03-19 rezygnacja Prezesa Zarządu
2018-03-12 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
2018-03-12 Nowe gry Macrogames.
2018-03-09 Nowe gry Macrogames
2018-02-14 rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy