pixelg
JST-R - 2020-05-29 - MIASTO ZAMOŚĆ (miasto-zamosc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

JST-R - komunikat spółki MIASTO ZAMOŚĆ (miasto-zamosc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny JST-R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla jednostek samorządu terytorialnego)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2020-05-29
MIASTO ZAMOŚĆ
(pełna nazwa emitenta)
MIASTO ZAMOŚĆUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
22-400Zamość
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rynek Wielki13
(ulica)(numer)
84 6772400
(telefon)(fax)
ewadenkiewicz@zamosc.plwww.zamosc.pl
(e-mail)(www)
9222697472950368747
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Opinia_RIO_w_sprawie_wykonania_budzetu_Miasta_Zamosc_za_2019.pdf
Bilans_z_wykonania_budzetu_na_dzien_31.12.2019r..pdf
Bilans_laczny_jednostki_budzetowej_na_dzien_31.12.2019r..pdf
Informacja_dodatkowa_za_rok_2019.pdf
Wyciag_z_informacji_dodatkowej_za_rok_2019.pdf
Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_na_dzien_31.12.2019r..pdf
Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_na_dzien_31.12.2019r..pdf
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Jadwiga KijekSkarnik Miasta


Nazwa jednostki:MIASTO ZAMOŚĆ
Nazwa skrócona jednoskti:MIASTO ZAMOŚĆ
Adres:Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
Telefon:84 6772400
Email:ewadenkiewicz@zamosc.pl
www:www.zamosc.pl
NIP:9222697472
REGON:950368747

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy