pixelg
formularz skonsolidowanego raportu rocznego - 2020-02-14 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu rocznego - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-02-14
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze3 374 8362 561 919784 517600 417

Przychody z tytułu opłat i prowizji899 887824 245209 188193 172

Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym835 3431 024 605194 185240 129

Wynik finansowy po opodatkowaniu560 732760 651130 348178 268

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy557 133854 466129 512200 255

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-570 6744 255 280-132 659997 277

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-912 588-8 004 614-212 141-1 875 979

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej715 363-138 230166 294-32 396

Przepływy pieniężne netto, razem-767 899-3 887 564-178 506-911 098

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,460,630,110,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,460,630,110,15

Aktywa razem98 055 94280 458 91423 025 93518 711 375

Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych1 578 8481 788 857370 752416 013

Zobowiązania wobec klientów81 454 76566 243 76919 127 57215 405 528

Kapitał własny8 941 5198 384 3862 099 6871 949 857

Kapitał zakładowy1 213 1171 213 117284 870282 120

Liczba akcji (w szt.)1 213 116 7771 213 116 7771 213 116 7771 213 116 777

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,376,911,731,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,376,911,731,61

Współczynnik wypłacalności20,09%21,68%20,09%21,68%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

1_Raport Zarządu Millennium 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy

2_GRUPAMILLENNIUM_SSF_2019_PL.pdfRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

3_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2019 rok.pdfSprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy

4_Oświadczenie Rady Nadzorczej do raportów rocznych_pkt 7 i 8.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej (audyt)

5_Oświadczenie Rady Nadzorczej do raportów rocznych_pkt 14_12.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej (sprawozdania)

6_Sp5_GK_Bank Millennium_19p.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta dla GrupyPODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-14
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu


2020-02-14
Fernando Bicho
Wiceprezes Zarządu


2020-02-14
Wojciech Haase
Członek Zarządu


2020-02-14Andrzej GlińskiCzłonek Zarządu


2020-02-14
Wojciech Rybak
Członek Zarządu


2020-02-14
Antonio Pinto Junior
Członek Zarządu


2020-02-14
Jarosław Hermann
Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-14
Dariusz Kowalczyk
Dyrektor Departamentu

Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy