pixelg
terminarz raportów - 2020-12-08 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2020

Data sporządzenia: 2020-12-08
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ( Bank ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Banku w roku 2021:
1_Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2020 r. - 22.02.2021 r.
2_Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 04.05.2021 r.
3_Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. - 27.07.2021 r.
4_Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 26.10.2021 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wstępne niezaudytowane wyniki skonsolidowane za 2020 rok zostaną przekazane w dniu 2 lutego 2021 r. w formie raportu bieżącego.
Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:

§ 80 oraz § 79 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-12-08Fernando BichoWiceprezes ZarząduFernando Bicho
Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bank Millennium SA
MILLENNIUM
2021-02-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-02-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-02-23 wybór audytora
2021-02-23 wybór audytora
2021-02-22 SA-RS
2021-02-22 SA-RS
2021-02-22 SA-R
2021-02-22 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy