pixelg
korekta RB dot. ustalenie ceny emisyjnej i liczby akcji nowej emisji serii L - 2020-07-05 - MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA (milton-essex-spolka-akcyjna)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta RB dot. ustalenie ceny emisyjnej i liczby akcji nowej emisji serii L - komunikat spółki MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA (milton-essex-spolka-akcyjna) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020K

Data sporządzenia:2020-07-05
Skrócona nazwa emitenta
MILTON ESSEX S.A.
Temat
Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i liczby akcji nowej emisji serii L.- Korekta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Milton Essex S.A. (dalej: Spółka ) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 7/2020 z dnia 5 lipca 2020 r. W raporcie omyłkowo nie zostałą zamieszczona pełna treść raportu, która powinna brzmieć : Zarząd Milton Essex SA ( dalej " Spólka ") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:
- ceny emisyjnej za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L (dalej: Akcje Serii L ) w wysokości 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100) (po uzyskaniu jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Spółki),
- ostatecznej liczby akcji Serii L na 2 750 000.
Treść w/w uchwał Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).
Załączniki
PlikOpis
Uchwała Zarządu Spólki Milton Essex SA nr 1 5 lipiec 2020.pdfuchwała zarządu n 1 z dnia 5 lipca 2020
Uchwała Zarza du Spo lki Milton Essex SA nr 2 5 lipiec 2020.pdfuchwała zarządu n 2 z dnia 5 lipca 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-05Iwona Kaczyńska-StępieńPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MILTON ESSEX S.A.
Adres:Jana Pawła Woronicza 31/348, 02-640 Warszawa
Telefon:+48 510 738 710
NIP:5213695448

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy