pixelg
częściowe zrzeczenie się i umorzenie odsetek od obligacji serii S1 oraz serii S2 - 2020-04-01 - MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA (miraculum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

częściowe zrzeczenie się i umorzenie odsetek od obligacji serii S1 oraz serii S2 - komunikat spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA (miraculum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2020

Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Częściowe zrzeczenie się i umorzenie odsetek od Obligacji serii S1 oraz serii S2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że jeden z Obligatariuszy Obligacji serii S1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 22 października 2019 roku (raport bieżący nr 87/2019), posiadający 1.000.000 (jeden milion) sztuk Obligacji serii S1 oraz pięciu Obligatariuszy Obligacji serii S2 wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 17 grudnia 2019 roku (raport bieżący nr 100/2019) posiadających łącznie 756.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk Obligacji serii S2 ( Obligatariusze ) złożyli Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się odsetek przysługujących Obligatariuszom od Obligacji do wysokości 2% w skali roku za pierwszy i drugi kwartał 2020 roku oraz o ich umorzeniu z dniem wymagalności. Oświadczenia te zostały przyjęte przez Spółkę.


Mając na uwadze powyższe Spółka informuje, że z dniem 01 kwietnia 2020 roku, doszło do umorzenia odsetek przysługujących Obligatariuszom za pierwszy kwartał 2020 roku w wysokości 52.680 (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-01Tomasz SarapataCzłonek Zarządu
2020-04-01Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MIRACULUM S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 184 B, 02 - 486 Warszawa
Telefon:22 203 48 85
Email:sekretariat@miraculum.pl
www:www.miraculum.pl
NIP:726 23 92 016
REGON:472905994

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Miraculum SA
MIRACULUM
2020-05-25 uzupełnienie SA-Q1
2020-05-25 uzupełnienie SA-Q1
2020-05-15 SA - Q1
2020-05-08 WZ - projekty uchwał
2020-05-08 WZ - zwołanie walnego
2020-05-08 WZ - zwołanie walnego
2020-04-24 SA - R
2020-04-24 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy