pixelg
objęcie akcji przez podmiot powiązany - 2020-10-27 - MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (mlpgroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

objęcie akcji przez podmiot powiązany - komunikat spółki MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (mlpgroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2020
Data sporządzenia:2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 27 października 2020 r., Spółka otrzymała od spółki Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei Brak, Izrael (podmiotu blisko związanego z panem Shimshonem Marfogelem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z panem Danielem Nimrody Członkiem Rady Nadzorczej Spółki) ( ILDC ) dwa powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Transakcja, o której mowa w pierwszym powiadomieniu dotyczy objęcia przez ILDC, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, łącznie 574.903 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Serii D ) za cenę 69 (sześćdziesiąt dziewięć) zł za jedną Akcję Serii D.

Transakcja, o której mowa w drugim powiadomieniu dotyczy nabycia przez ILDC od Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w dniu 27 października 2020 r., 77.116 akcji zwykłych Emitenta, po cenie 69 (sześćdziesiąt dziewięć) zł za jedną akcję.

Treść powiadomień, o których mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
MAR zawiadomienie _nabycie.pdf
MAR zawiadomienie _subskrybcja.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-27Radosław T. KrochtaPrezes Zarządu
2020-10-27Michael ShapiroWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MLP GROUP S.A.
Adres:3-go Maja 8, 05-800 Pruszków
Telefon:+48 22 738 30 10
Fax:+48 22 738 30 19
NIP:534-10-12-136
REGON:010971300

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy