pixelg
pozytywna opinia RN w sprawie wypłaty dywidendy - 2020-06-03 - MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (mobruk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pozytywna opinia RN w sprawie wypłaty dywidendy - komunikat spółki MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (mobruk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 r. oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. ( Emitent ) informuje, że 2 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podejmując uchwałę, pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 39 404 359, 65 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:
1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 36 007 071,25 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 3 397 288,40 zł.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu proponuje się ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 22 czerwiec 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 29 czerwiec 2020 roku.
Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).
Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 10,25 zł.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych rekomendacja ta zostanie przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Wiktor MokrzyckiWiceprezes Zarządu
2020-06-03Elżbieta MokrzyckaWicperezes Zarządu


Nazwa jednostki:MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MO-BRUK S.A.
Adres: 68, 33-322 Niecew
Telefon:+48 (18) 441 70 48
Fax:+48 (18) 441 70 99
Email:mobruk@mobruk.pl
www:www.mobruk.pl
NIP:734-329-42-52
REGON:120652729

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy