pixelg
podpisanie listu intencyjnego - 2021-01-21 - MODE SPÓŁKA AKCYJNA (mode)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie listu intencyjnego - komunikat spółki MODE SPÓŁKA AKCYJNA (mode) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
MODE S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Mode) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. zawarł z Sygnis New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Sygnis) list intencyjny (dalej: List Intencyjny). Podpisując List Intencyjny, Strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu Spółek. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Sygnis (spółka przejmowana) na Mode (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Sygnis akcji Mode. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Mode oraz Zgromadzenie Wspólników Sygnis. Powstała po połączeniu spółka będzie działać pod nową firmą Sygnis S.A. Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera proces due diligence Spółek oraz prace nad przygotowaniem porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet). Strony ustalą warunki transakcji, spisane w Term Sheet do dnia 28 lutego 2021 roku. Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw (due diligence), jednak nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku.
Zarząd wskazuje, iż Sygnis prowadzi działalność w przedmiocie consultingu technologicznego w zakresie hardware'u i wdrożeń technologii addytywnych w firmach oraz instytucjach badawczych. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i budowie maszyn specjalistycznych. Sygnis realizuje własne projekty R&D w dziedzinie nowych technik druku 3D, usług biotechnologicznych oraz realizacji krótkich serii produkcyjnych. Dział handlowy Sygnis zajmuje się dystrybucją m.in.: drukarek 3D, biodrukarek 3D, zaawansowanej mikroskopii. Sygnis posiada dział wzorniczy opracowujący design maszyn, a także własne serie produktowe.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Rafał StepiukPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MODE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MODE S.A.
Adres:Leśna 8, 83-010 Straszyn

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy