pixelg
zbycie akcji przez Michała Gardeła - 2020-07-10 - MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA (moonlit)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zbycie akcji przez Michała Gardeła - komunikat spółki MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA (moonlit) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2020

Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Michała Gardeła
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. ("Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 10/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz 16/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje o zawarciu umów zbycia akcji Spółki ("Umowy").

Na podstawie Umów pan Michał Gardeła zbył łącznie: 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki, w tym:
110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na rzecz kluczowych współpracowników Spółki, w celu stworzenia narzędzi motywacyjnych. Współpracownicy ci zobowiązali się do współpracy ze Spółką na określonych warunkach oraz zawarli umowy lock-up na okres co najmniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na rzecz inwestora zewnętrznego, który zawarł umowę lock-up obowiązującą do dnia 10 stycznia 2021 r.

Pan Michał Gardeła zawarł również warunkową umowę zbycia 100.000 (sto tysięcy) akcji z panem Maciejem Kowalówką ("Umowa 2"). Warunkiem Umowy 2 jest niezrezygnowanie z funkcji członka Zarządu Spółki przez pana Macieja Kowalówkę do dnia 30 czerwca 2021 r. Nabycie akcji przez pana Macieja Kowalówkę będzie możliwe po ziszczeniu się warunku Umowy 2.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-10Michał GardełaPrezes Zarządu
2020-07-10Maciej KowalówkaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MOONLIT S.A.
Adres:Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków
Telefon:+48 790 813 888
Fax:---------------------------------------------
Email:contact@moonlit.games
www:www.moonlit.games
NIP:9452185161
REGON:362001973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy