pixelg
pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji - 2020-09-30 - MPL VERBUM (mplverbum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki MPL VERBUM (mplverbum) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMPL VERBUM
Nazwa skrócona jednostkiVER
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372990, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7781226405, REGON: 630922602, kapitał zakładowy w wys. 244 444,40 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Niniejsze Wezwanie stanowi pierwsze Wezwanie spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Imię i nazwiskoStanowisko
Marcin KatańskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MPL Verbum SA
MPLVERBUM
2020-10-31 wypłata dywidendy 0,11 zł/akcja
2020-10-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,11 zł/akcja
2020-10-31 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-31 wypłata dywidendy 0,11 zł/akcja
2020-10-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,11 zł/akcja
2020-10-31 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy