pixelg
wypłata dywidendy 0,07 zł/akcja - 2019-10-31 - MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA (mplverbum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłata dywidendy 0,07 zł/akcja - komunikat spółki MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA (mplverbum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2019

Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MPL VERBUM S.A.
Temat
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2019 roku uchwałą nr 5/2019 postanowiło przeznaczyć kwotę 171 111,08 zł. (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych 8/100) z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 0,07 zł (siedem groszy) za akcję.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 26 listopad 2019r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona 6 grudnia 2019r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-31Marcin KatańskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MPL VERBUM S.A.
Adres:Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MPL Verbum SA
MPLVERBUM
2020-10-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-10-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-23 SA - R i SA - RS
2020-09-14 SA - Q1 i SA - QS1
2020-07-31 zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną
2020-06-10 SA-Q4 i SA-QS4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy