pixelg
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii H - 2020-11-12 - NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii H - komunikat spółki NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2020

Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji (PDA) Serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", Emitent ) informuje o uchwale nr 879/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) z dnia 12 listopada 2020 r., na mocy której GPW postanowiła:
1) wprowadzić z dniem 16 listopada 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.791.313 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki ( PDA Serii H ), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) najpóźniej w dniu 16 listopada 2020 r. rejestracji PDA Serii H i oznaczenia ich kodem PLNNGRP00052 ;
2) notować PDA Serii H w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą NANOGROUP-PDA i oznaczeniem NNGA .

KDPW w dniu 9 listopada 2020 r. wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację PDA Serii H, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.
PDA Serii H powstały na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Emitenta oraz uchwały Zarządu Spółki o przydziale Akcji Serii H z dnia 30 października 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2020 z dnia 30 października 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-12Marek BorzestowskiPrezes ZarząduMarek Borzestowski
2020-11-12Adam KiciakCzłonek ZarząduAdam Kiciak


Nazwa jednostki:NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NANOGROUP S.A.
Adres:Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
NIP:5213757847
REGON:365989838

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy